Utviklingsfondet

Mat og sikkerhetspolitikk

Utviklingsmandag 13. april setter fokus på sammenhengen mellom arbeidet for retten til mat og kampen mot terror. Hvilke følger får manglende matsikkerhet på sikkerhetssituasjonen i verden?

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som i dag ikke oppfylles for over 800 millioner mennesker. Samtidig har flertallet av væpnede konflikter i utviklingsland siden 2. verdenskrig har startet på landsbygda. Økt stabilitet og rikdom på landsbygda kan gi mer fred. Hvordan bør dette påvirke Norges arbeid i utviklings- og sikkerhetspolitikken?

Matsikkerhet i kampen mot terror

Matsikkerhet er en forutsetning for stabil samfunnsutvikling og fredelig sameksistens, men storsamfunnets kamp mot terror og konflikter handler tilsynelatende mest om bruk av militær makt, ideologi og religion. Hvor står arbeidet for retten til mat i debatten om sikkerhetspolitikk? 
 

I panelet:

Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Nils Petter Glenditsch, forsker ved PRIO
Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet
Gunnar M. Sørbø, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Tid og sted: Mandag 13. april kl. 17:00, Litteraturhuset

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute. Velkommen til debatt! 

Her finner du event på Facebook.