Utviklingsfondet

Ønsket likestilling? Eksporterer vi gjennom norsk bistand en gammeldags likestillingspolitikk som mottakerne ikke nødvendigvis har bedt om? Vi tar debatten.

Likestilling for hvem?

Høstens første Utviklingsmandag finner sted 10. august kl. 17:00 på Litteraturhuset i Oslo. Eksporterer vi en gammeldags likestillingspolitikk gjennom norsk bistand som mottakerne ikke nødvendigvis vil ha? Bli med på debatten!

I samarbeid med Fokus – Forum for kvinner og utvikling – setter vi likestillingsbistand på dagsorden.

Norsk likestillingsimperialisme?

Norads nylige evaluering av norsk likestillingsbistand melder om gode resultater, spesielt hva gjelder å sette kvinners rettigheter og likestilling på den internasjonale agendaen. På sitt beste fører denne typen bistand til holdningsendringer i mottakerlandene, meldes det. Samtidig er utviklingstiltak mest vellykket når de er lokalt forankret og tar utgangspunkt i og er representative for befolkningens egne ønsker.

Men hvem har egentlig bestilt den norske likestillingsmodellen? Ender denne politikken opp med å bli en slags likestillingsimperialisme som lokalsamfunn ikke nødvendigvis ønsker? Er det gammeldags likestillingspolitikk vi eksporterer?

I panelet:

Jørgen Lorentzen, mannsforsker og daglig leder av Stiftelsen Hedda
Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS
Waranoot Tungittiplakorn, leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
Kristine Storholtunderdirektør i seksjon for økonomisk utvikling, likestilling og styresett i Norad

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

 Tid og sted: Mandag 10. august kl. 17:00, Litteraturhuset

Her finner du event på Facebook. Velkommen!