Utviklingsfondet

Garantert gode frø

Frøbanken i Dang i Nepal gir lokalsamfunnet gode frø og økte avlinger. De selger  så mye frø at inntektene dekker alle frøbankens utgifter – og i tillegg er det penger til overs som medlemmene får.

 Tilgang til kvalitetssåfrø krever mer enn lagringsinfrastruktur. Styrket lokal kunnskap, engasjement og lokalt eierskap må til.

Hvorfor lokale frøbanker?

En frøbank er en samling av frø av planter og deres ville slektninger. Hovedmålet med en frøbank er å bevare det genetiske mangfoldet og gjøre det tilgjengelig for bruk både nå og i framtiden. Frøene i frøbanker som drives av stater eller forskningsinstitusjoner vil i noen tilfelle være tilgjengelige for profesjonelle foredlere, men er i liten grad tilgjengelig for bønder flest. Det vil Utviklingsfondet gjøre noe med.

Bønder trenger kvalitetsfrø for å oppnå god avling. Gode frø kjennetegnes ved at en stor andel av dem spirer, og at de gir planter som er motstandsdyktige mot sykdom og innsekter. I tillegg har vekstene gode egenskaper som for eksempel smak, næringsverdi, osv. Bøndene som driver den lokale såfrøbanken i Dang-distriktet i Nepal vet mye om såfrøene som gir gode avlinger.

Utviklingsfondet har støttet denne frøbanken gjennom samarbeidsorganisasjon LIBIRD (Local Initiatives for Biodiversity Research and Development). Frøbanken i Dang lagrer og låner ut frø til medlemmene. I tillegg selger den også såfrø til andre bønder. Salget går nå så bra at inntektene dekker alle frøbankens utgifter, og i tillegg er det en del til overs som medlemmene får.

Nøkkelen til suksess

Når vi skal prøve å gjenta suksessen fra frøbanken i Dang andre steder, må vi vite hva som gjør at den fungerer så bra. Vi har funnet fire forhold som har gjort denne frøbanken spesielt vellykket.

Kunnskap om frø: Utviklingsfondets samarbeidspartner i Nepal, LIBIRD, har svært god kunnskap om biologisk mangfold i landbruket. De vet at en god kartlegging av såfrø og såfrøbehov i området er viktig når en lokal frøbank skal opprettes. Kunnskap fra kartleggingen er gitt videre til bøndene og brukes målrettet for å legge en helhetlig og langsiktig plan i etableringsfasen.

Frø er ferskvare: De lokale frøbankene har ofte ikke mulighet til å sikre samme kvalitet på frølageret som mer avanserte frøbanker hvor det til enhver tid er mørkt, tørt og mange minusgrader. For at flest mulig av frøene skal spire, må de derfor ikke lagres for lenge. Dette oppnås ved at frøene hovedsakelig bevares gjennom bruk i bøndenes egne åkrer. Noen av de lagrede frøene tas ut og brukes i dyrking, og etter innhøsting erstattes de av nye frø. Frøene må helst byttes ut hver sesong.

Kapasitetsbygging og såfrøkomité: Bøndene i Dang og LIBIRD har lagt vekt på kunnskap og kompetansebygging. Medlemmer av frøbanken som har mye kunnskap om såfrø er valgt inn i en såfrøkomite og har rolle som et fast rådgivningsorgan. Resten av administrasjonen i såfrøbanken byttes ut regelmessig gjennom en demokratisk prosess. LIBIRD bidrar med opplæring samtidig som de selv får lokalkunnskap fra komitéen. Dette skaper et solid fundament som bidrar til en vellykket frøbank.

Garanti på såfrøkvalitet gir suksess: Såfrø av høy kvalitet er grunnlaget for driften av en lokal såfrøbank. Dang frøbank har valgt å gi kvalitetsgaranti på såfrøene de selger. Dette er en god markedsstrategi, men krever tett oppfølging. Såfrøkomiteen overvåker hele produksjonen av såfrø, fra såing til høsting og lagring.