Utviklingsfondet

Klimaendringene gjør matproduksjonen vanskeligere, men med bedre dyrkningsmetoder står vi sterkere, forteller modellbonde Justin Jere fra Malawi.

Fra en superbonde til en annen

– Nå er det over 3 år siden jeg la om til et mer bærekraftig landbruk, forteller Justin Jere fra Malawi. Han er en av bøndene som støttes gjennom vårt modellbondeprogram i landet. Tilpasning til et klimaendringer er sentralt.

(Chimika, Malawi) - Jeg har flere vekster i åkeren min, roterer på avlingene og bruker kun naturgjødsel. Det har gitt meg bedre avlinger og sikrere inntekter. Jeg tror alle kan drive på denne måten. Det krever egentlig ikke så mye, bare man får opplæring og kunnskap. Jeg driver nå opplæring til 12 andre bønder i området her, forteller en engasjert Justin.

Vi har møtt Justin og kona, og deres 5 barn. Justin er 37 år og har livnært seg som bonde hele livet. Han og familien bor i en liten landsby, Chimika, i det nordlige Malawi.

Gammelt og nytt går hånd i hånd

Det bærekraftige landbruket kommer ikke av seg selv. Skal det være effektivt nok til å sikre økt produksjon må tradisjonell kunnskap kobles sammen med moderne vitenskap. Slik skapes det moderne, bærekraftige landbruket. For fattige bønder på landsbygda er det ikke nødvendigvis så enkelt å skaffe seg denne nye kunnskapen. Det er her modellbøndene kommer inn.

Lokal kunnskap fungerer bedre

Erfaring har lært oss i Utviklingsfondet at bøndene ofte er skeptiske til å skulle lære nye teknikker av “eksperter” utenfra. Derfor har vi introdusert et treningsprogram med modellbønder. Her får først en bonde opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, i tillegg til formidlingstrening. Slik blir bonden en modellbonde, som så lærer opp andre bønder. På denne måten når vi også langt flere. Denne metoden har nå også blitt tatt opp på nasjonalt nivå av myndighetene i Malawi.

Bærekraftig landbruk må både sikre gode og jevne avlinger for bonden, samtidig som det ivaretar miljøet på lang sikt. Justin og familien forteller at de merker klimaendringene på kroppen også her i Malawi.

Et klima i endring

–Været har endret seg gjennom årene. Regnet kommer mye mer ujevnt enn før, og tørkeperiodene er lengre. Når regnet først kommer så kommer det så mye at jorda ikke klarer å absorbere det. Det er ikke bra for plantene. Men med nye og bedre landbruksmetoder står vi sterkere enn vi gjorde før, avslutter Justin.