Utviklingsfondet

Det usexy landbruket

Den manglende satsingen på landbruk i bistandspolitikken handler om vekslende politiske prioriteringer.

>

En fordel for hvem?

Mandag 7. mars er det tid for månedens Utviklingsmandag. Denne gangen debatterer vi det norsk komparative fortrinnet innen landbruksbistand. Har vi noe komparativt fortrinn her? Spiller det egentlig noen rolle?

>

Mat er nødvendig for Somalias stabilitet

- Over en million mennesker er rammet av tørkekatastrofen nord i Somalia. Dette kan få store negative konsekvenser for den mest stabile regionen i det krigsherjete landet, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

>

Pressemelding: Afrika trenger flere våpen

- Norge må begynne å eksportere flere våpen til Afrika. Det er umulig å vinne denne krigen uten bedre våpen. Norsk innsats må oppskaleres, sier Kari Helene Partapuoli, leder av Utviklingsfondet.

>

Bærekraftsmål til ingen nytte?

Hva må til for at vi skal nå målene? Er det overhode mulig? Det ble en interessant debatt om bærekraftsmålene denne mandagen, og mange relevante tema ble tatt opp.

>

Viktig bidrag fra Norge

Ved å gi en liten andel av inntektene fra såfrøsalget til Den internasjonale plantetraktatens fordelingsfond, står Norge fram som et godt eksempel for hvordan sikre det biologiske mangfoldet, og styrke verdens matproduksjon.

>