Utviklingsfondet

Hva vet vi om utvikling?

Utviklingsmandag: Hvordan brukes tall og statistikk i spørsmålene rundt utvikling, økonomi og fattigdom? Dette var temaet som ble debattert foran et fullsatt lokale på Litteraturhuset under høstens første Utviklingsmandag.

>

Kræsjkurs utviklingsøkonomi

Utviklingsmandag: Hva vet vi om utvikling? Velkommen til et aldri så lite kræsjkurs om økonomisk vekst, fattigdom og utviklingsstatisktikk 12. september.

>

En annen verden er mulig

Utviklingsfondet deltok nylig på Verdens sosiale forum i Canada. Forumet er en viktig arena for å møte samarbeidspartnere fra hele verden og finne løsninger på verdens fattigdoms og miljøutfordringer.

>

Fikk ikke solgt varene

Det er ikke alltid ting blir som det skal. Vi i Utviklingsfondet er opptatt av å være ærlige på at ikke alle bistandsprosjekter er vellykket.

>

Står sterkere sammen

Med Utviklingsfondets støtte har et samvirke i Nicaragua gitt sine medlemmer bedre økonomi. I tillegg har de fått til så gode politiske gjennomslag at det har vakt oppsikt.

>