Utviklingsfondet

Spørsmålet Gro glemte

Kan markedsmodellen vi nå baserer oss på reformeres nok til å ta inn over seg kretsløpstankegangen som må til for å inkorporere økologien inn i økonomien?

>

Gjør en god gjerning

Utviklingsfondet er en av 10 organisasjoner som skal være med på relanseringen av MyGoodAct – en ny giverportal for gode gjerninger.

>

Dynka i Roundup

På fjerde året vurderer regjeringen om den skal bli den første til å godkjenne genmodifisert mat i Norge. Saken kan beskrives både komplisert og enkelt.

>

Konferanse - Verdens vanndag 2012

Konferansen vil sette fokus på forholdet mellom vann og matsikkerhet og forklare og utdype begrepene “vannfotavtrykk” og “virtuelt vann”. 

>

Endelig på dagsorden

Kvinner på landsbygda er hovedtema under FNs kvinnekommisjon. Det er i det minste et skritt i riktig retning. Utviklingsfondets Elin Ranum deltok i New York.

>

Stolt over aldri å ha gitt opp

Irania Lira er fast bestemt på å leve et annet liv enn det de fleste spår for henne. Som ung jente fra landsbygda i Nicaragua må hun daglig kjempe for å beholde troen på at det er mulig.

>