Utviklingsfondet

Har gjort en forskjell

Utviklingsfondet har avsluttet sitt program på Sri Lanka. Hva står igjen etter over 30 års arbeid? Hva har vi lært?

>

Klimatilpassede landsbyer

Siden 2012 har Utviklingsfondet hatt som mål å gjøre fattige i utviklingsland bedre rustet til å møte klimaendringene.

>

Sommergave for en bedre fremtid

Det er ferietid og vi gleder oss til å nyte sol og varme. Mange er heldige og får feriepenger som gjør at vi kan unne oss litt ekstra. Vi håper det er plass til en sommergave i feriebudsjettet.

>

Nepal må ikke bli et nytt Haiti

Utenriksminister Børge Brende melder at Norge bidrar med ytterligere 100 millioner kroner til gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i Nepal. Nå gjelder det å sikre at pengene ikke bidrar til ytterligere politisk konflikt og korrupsjon. Vi må ikke gjenta feilene fra Haiti.

>

Landbruk og bærekraftsmålene

I september skal alle verdens ledere forplikte seg til nye mål for verdens utvikling. Landbruk har fått en sentral plass i FNs bærekraftsmål.

>

Honning som eksportvare

I dag legger regjeringen frem stortingsmelding om bistand og privat næringsliv. Et av eksemplene som løftes frem i meldingen er samarbeidet mellom etiopiske birøktere, Honningcentralen og Utviklingsfondet.

>

Etiopia imponerer i klimaforhandlingene

Som det første av verdens minst utviklede land presenterte Etiopia nylig sine planer for kutt av klimautslipp. I 2030 skal landets utslipp være lavere enn i 2010.

>

Økologisk mat eller grønn revolusjon?

Utviklingsmandag: Nesten 800 millioner mennesker sulter, og verdens befolkning øker. Det må produseres mer mat samtidig som utslippen kuttes. Er økologisk landbruk løsningen, eller trengs en ny grønn revolusjon? Vi tar debatten 8. juni.

>

Et godt samarbeid som gir resultater

En av Utviklingsfondets trofaste samarbeidspartnere er Fornebu Consulting AS. I lang tid har vi sammen hatt fokus på Nepal. Fornebu Consulting ønsket derfor å  gjør en ekstra innsats for å skaffe penger til jordskjelvofrene i Nepal.

>