Utviklingsfondet

– Skjebnetid for den internasjonale plantetraktaten

Sikring av bønders rettigheter står på agendaene når partene i den internasjonale plantetraktaten møtes i Roma første uka i oktober. Mislykkes partene i å oppnå enighet kan tilliten til traktaten bli sterkt svekket.

>

Utviklingsmandag: Matproduksjon i hardt vær

FN har nylig vedtatt nye bærekraftsmål. Innen 2030 skal fattigdom og sult være utryddet, og bærekraftig landbruk fremmes. Men klimaendringene truer nå verdens matproduksjon, og det er bønder i fattige land som rammes hardest.

>

Årets høstkampanje - bli med!

I denne høstkampanjen ber vi deg bidra til å skaffe fattige, og svært ofte underernærte, bondefamilier i Malawi et bedre kosthold gjennom et mer variert landbruk.

>

Ikke kutt den langsiktige bistanden

Å ta penger fra langsiktig bistand for å gi nødhjelp er som å sette et lite plaster på et åpent sår. Norge har heldigvis råd til begge deler.

>

Ikke glem Nepal

Litt over fire måneder har gått siden et massivt jordskjelv rammet Nepal. Det er veldig mye gjenoppbyggingsarbeid som gjenstår, derfor er det viktig at det kommer friske midler til de som står klare til å gjøre en forskjell.

>

Norsk imperialisme?

Bedriver Norge en form for likestillingsimperialisme? Dette var tema for høstens første Utviklingsmandag som kanskje noe overraskende handlet like mye om hvorvidt mannen ekskluderes.

>