Utviklingsfondet

Kampanjetittel

Utviklingsfondet jobber skulder ved skulder med verdens fattige bønder. Vi investerer i de som trenger det mest og vil at Regjeringens næringslivsatsing skal gjøre det samme.

Mer informasjon
Problemet
I dag har vi ikke mekanismer som kan sikre næringslivsutvikling i de fattigste landene, eller nå små og mellomstore bedrifter i utviklingsland. Norfund investerer ikke i de fattigste landene fordi risikoen er høy og prosjektene er små. I tillegg har Norfunds investeringer lav addisjonalitet, når mer av bistandsmidlene likevel går til slike næringslivssatsinger blir det færre midler til å nå de aller fattigste. Hvordan kan det nye bistandsregimet faktisk bli katalytisk slik regjeringens intensjon er, altså dra privat kapital med seg inn til de mest marginaliserte og fattige områdene som ikke tidlige har nytt godt av de private kapitalstrømmene? Kan økte kapitalstrømmer få folk ut av fattigdom? Hva med fordeling? Vi må ikke bomme når bistandsmidlene skal fordeles! 
 
Løsningen
Vi vil kanalisere flere midler til ting som ikke kan løses med rene investeringer. Skal vi bekjempe fattigdom på en bærekraftig måte må det gis flere midler til opplæring og støtte til næringsvirksomhet som kan dra flest ut av fattigdom. Dette må gjøres på en etisk måte, med respekt for menneskerettigheter, miljøhensyn og arbeidsrettigheter. Næringslivssatsingen må være med på å bygge opp samfunn ikke bygge de ned.

Dette vil vi:

  1. Regjeringens næringslivssatsing innenfor utviklingsbudsjettet skal ha fattigdomsbekjempelse som øverste mål.
  2. Satsingen må underlegges dokumentasjonskrav som viser at investeringene fører til fattigdomsbekjempelse og mindre ulikhet.
  3. Det må utarbeides strategier for å nå små og mellomstore bedrifter og lokale virksomheter som sikrer fattige menneskers rettigheter og inntektsmuligheter der de bor.

Investeringer som beskjemper fattigdom:

Nicaragua

Honning

“Normalt lager vi honning mellom desember og april og biene flyr til trærne vi har plantet her i skogen.”, forteller Fabricio Mendoza (37) bak nettingen i beskyttelsesdrakten. Han løfter opp en ramme med vokstavle og peker på dronningen av kuben. Mendoza driver en familiebedrift i Nicaragua som gjør alt helt fram til pakking på flasker med sin egen etikett. De produserer også eget utstyr for birøktere. Kona syr disse draktene og faren lager verktøy, bikuber, slynger og alt det andre man trenger. Ved å være involvert i hele næringskjeden får familiedriften større fortjeneste enn om de bare leverte råvarene og det skapes flere arbeidsplasser i lokalmiljøet.

Nicaragua

Nøtter

På den lille cashewnøttefabrikken i Nicaragua jobber det bare kvinner. De er organisert som et kooperativ og eier sin egen arbeidsplass. Råvarene kjøper de fra bøndene i nærområdet, og kundene sitter gjerne på en barkrakk i Madrid. Fabrikken er tilknyttet FECODESA-kooerpativet og Kvinnene rullerer på arbeidsoppgavene annenhvert år. Brena Rojas (56) har jobbet 21 år i nøttefabrikken og er i år leder. Hun forteller at kooperativet er viktig - FECODESA hjelper oss med å designe pakninger og markedsfører cashewnøttene her i Nicaragua og i utlandet. 

Etiopia

Skog

I Etiopia samarbeider Utviklingsfondet med miljøorganisasjoner og statlige etater for å gi lokalbefolkningen myndighet til å beskytte skogene som er truet av hogst. Så langt har 145 komitéer fått ansvaret for 2000 kvadratkilometer skog og 100 000 mennesker har fått opplæring og informasjon om skogvern og alternative inntektsmuligheter skogene byr på. Egne kooperativer for markedsføring og salg av produkter fra skogene får også hjelp til å etablere lønnsomme bedrifter. I skogen vokser det kardemomme som blant annet Aminte Ademo (bildet) plukker og selger på det lokale markedet.

Nicaragua

Kaffeturisme

Byen Jinotega ligger 14 mil nord for hovedstaden i Nicaragua. I et landskap med slake åssider kledd i grønn skog og åkerlapper ligger flere små turisthytter med verandaer vendt ut mot fjellene. Dette er kooperativet La Reforma som tilbyr turistene miljøvennlige opplevelser. Det er ungdom som eier kooperativet og i foran en av hyttene står sjefen for øko-hyttene 24 år gamle Hema Valdivia (24) med rene håndklær over armen. "Ungdommene er framtiden for landet, og vi skal overta etter de eldre. Kooperativet La Reforma er ansvarlig for øko-hyttene, og hit kommer gjester for å nyte den fantastiske naturen og bruke turmulighetene i området. Til kooperativet hører deg også med 170 hektar med jord.Mer informasjon